Wsparcie techniczne

 

Techniki satelitarne

NOWY FIRMWARE ZGP800C GPS ver.9.10 data 11.07.2011
Ustawienia sieciowe ZGP800
Instrukcja parowania ZGP800 z PC za pomoca Bluetooth
Instrukcja kalibracji
Instrukcja Obsługi ZGP800 GPS                                                               
                                                                                                                                         

 

Techniki klasyczne

Instrukcja eksportu i importu danych w tachimetrze GeoMax ZTS600